Kloakledning fra hus til gade

Der er to typer rør, der bruges til dit hjems kloaksystemer. Det første rør løber inde i dit hjem og er kendt som den øvre laterale. Det forbinder din ejendomslinje med byens hovedkloakledning. Den nederste linje er den, der forbinder dit hus med byens sanitære netværk. Hvert af disse rør er højst 12 tommer langt. Du bemærker muligvis, at der sikkerhedskopieres vand på rørene.

I visse tilfælde kan spildevand strømme gennem nabobygningernes grundvægge. Hvis dette er situationen, starter ejeren undersøgelsen ved at gennemgå rapporten. Hvis problemet ikke er tydeligt, kan naboen tillade en videoinspektion. Ellers bliver byens kloakafdeling nødt til at inspicere rørene for at udstede en overtrædelse. Hvis du ikke har travlt, kan du blive bedt om at betale et gebyr.

Der er to typer kloakledninger, der løber fra hus til gade: Upper Lateral eller Lower Lateral. Førstnævnte løber fra dit hus til din ejendomslinje. Dette er ofte kantstenen eller fortovet. Sidstnævnte forbinder til byens hovedkloak. Omkostningerne til reparation af din laterale vil være dit ansvar, hvis den er beskadiget. Du kan muligvis stadig oprette forbindelse til byens kloaknet med en ny linje.

Hver by, by og landsby har et andet ansvar for kloakledningerne, der forbinder til dit hjem. Reglerne i NYC er lidt anderledes. Kloakledningen, der løber fra ejendommen til byens kloak eller vej, er ejerens ansvar. Langsom dræning eller synkehuller er tegn på, at din kloakledning kan blive beskadiget. Når byen er involveret, vil den forsøge at inspicere kloakledningen med et kloakkamera, men det fungerer ikke korrekt med spildevand.

En af de tre hovedtyper er at erstatte hele linjen. Dette indebærer at grave din gård ud og grøfte linjen til byhanen. Denne mulighed er bedst for huse ældre end 25 år. Omkostningerne ved en komplet udskiftning af din linje varierer afhængigt af hvor store rørene er. Der er en ulempe: Omkostningerne ved proceduren kan være uoverkommelige, hvis du ikke har midlerne.

Fjernelse af en kloakledning er ikke et let job. At grave en grøft tager tid og kan være fysisk anstrengende. En grøft kan nå 6 fod dyb. Jorden kan være frosset. Det kan være svært at grave nye grøfter på grund af dette. Dette gælder slam-sugning.dk især for områder, der er udsat for tungt vinter- og sommervejr. Røret kan brydes af trærødder, når det udsættes for frysende jord. Det er vigtigt at overholde alle statslige regler og regler, når du udskifter en kloakledning.